תורת החום

צפה ברשימת הפריטים "קלורימטר כולל נגד חשמלי ובוחש" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.