פיסיקה

צפה ברשימת הפריטים "קלורימטר שריפה -תא שריפה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.