פיסיקה

צפה ברשימת הפריטים "ערכת ניסויים לטעינה ופריקה של קבל +הדגמת המחשה+ חיישן מתח+חיישן זרם" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.