פיסיקה

צפה ברשימת הפריטים "ערכת ניסויים לטעינה ופריקה של קבל כולל הדגמת המחשה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.