פיסיקה

צפה ברשימת הפריטים "ערכת לניסוי כא"מ , מתח הדקים והתנגדות פנימית" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.