פארק מדע

צפה ברשימת הפריטים "מתקן מאזניים להבנת איזון מומנטים (פרק מדע)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.