ציוד לחדר מדעים (יסודי)

צפה ברשימת הפריטים "גופי בניה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.