ציוד לחדר מדעים (יסודי)

צפה ברשימת הפריטים "לוח מסמרים-פעילות בחשבון והנדסה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.