ציוד לחדר מדעים (יסודי)

צפה ברשימת הפריטים "צורות פלא הנדסיות" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.