ציוד לחדר מדעים (יסודי)

צפה ברשימת הפריטים "כרטיסי בע"ח" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.