ציוד לחדר מדעים (יסודי)

צפה ברשימת הפריטים "תיבת מישוש" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.