ציוד לחדר מדעים (יסודי)

צפה ברשימת הפריטים "נפה להפרדת גרגרי קרקע" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.