לוחות כיתה

צפה ברשימת הפריטים "לוח תיכנון חודשי 120*150 מ. אלומיניום" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.