לוחות כיתה

צפה ברשימת הפריטים "טוש אקספו ללוח פליפצ'רט (לנייר) כנ." נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.