לוחות כיתה

צפה ברשימת הפריטים "טוש ללוח מחיק ג-46" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.