לוחות כיתה

צפה ברשימת הפריטים "שוקת ללוח לבן" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.