רהוט מעבדתי

צפה ברשימת הפריטים "כסא ללבורנטית" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.