רובוטיקה

צפה ברשימת הפריטים "ערכה לתלמיד להרכבת דגמים סולרים (6 אפשרויות)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.