חיישן כוח ותאוצה אלחוטי (LD)

כוח, תאוצה (3 צירים)