3692

כלים נימיים על בסיס

מק"ט: 3692.
קטגוריה: .

לכאורה, סותרת תופעה זו את חוק הכלים השלובים (ראה מק"ט 3691).

כוחות האדהזיה שבין המים לזכוכית גדולים יותר בעוצמתם מאשר כוחות הכוהזיה ההדדיים שבין פרודות המים. כוחות האדהזיה מצליחים להרים בצינור הנימי את עמוד המים גבוה יותר מרמתם בצינור שקוטרו גדול. ככל שקוטר הצינור קטן יותר, כן יעלה עמוד המים גבוה יותר. כוחות האדהזיה יהיו שקולים כנגד העקה של עמוד המים שבצינור הנימי, שגובהו כהפרש שבין שני מפלסי הנוזל, זה שבצינור הנימי לבין זה שבצינור שקוטרו גדול.