3691.jpg

כלים שלובים על בסיס

מק"ט: 3691.
קטגוריות: , .

המתקן ממחיש את הפרדוקס ההידרוסטטי: אף שנפחי הנוזל שונים בזרועות השונות, גובה עמודי הנוזל שווה בכל הזרועות.

הלחץ ההידרוסטטי שווה בכל נקודותיו של כל חתך מישורי המקביל לקו האופק, ותלוי אך-ורק במשקלו הסיגולי של הנוזל ובעומק (בו נעשית מדידת הלחץ) שמתחת למפלס פני הנוזל.