hydro.jpg

מכבש דו בוכנתי-(מכבש הידראולי)

מק"ט: 1878.
קטגוריה: .

תדריך- לחץ להורדה

לשתי השפופרות קטרים שונים.

ממלאים את המערכת במים.

העומסים השונים על הבוכנות יתיצבו בשיווי-משקל אם יחסי העומסים יעמדו ביחס הפוך לשטח פני הבוכנות.

בכך הוכחה לחוק פסקל בדבר הלחץ השווה בכל שטח המגע שבין הנוזל לכלי (בהזנחת הלחץ ההידרוסטטי).