1870.jpg

מנומטר נוזלים

מק"ט: 1870.
קטגוריה: .

המתקן מאפשר למדוד הפרש לחצים, ביחידות של גובה עמוד נוזל, בין הלחץ האטמוספרי לבין הלחץ במיכל, אליו מחובר קצה הצינור החופשי.

 

ניתן לחבר את שתי זרועות המנומטר לשני מיכלים שונים, ולמצוא את הפרש הלחצים ביניהם.