Spring-loaded-marble-ramp-border.png

מסילות ומדרונות (סדרת פרימיום)

מק"ט: 444416.
קטגוריה: .

תדריך- לחץ להורדה

מתקן זה ממחיש המרות אנרגיה של כדורית פלדה: אנרגיה אלסטית מומרת לאנרגיה קינטית לינארית, וזו מומרת לאנרגיה של מסה בשדה הכובד.

המתקן מאפשר שינוי בערכי האנרגיה האלסטית, המומרת בסופן של המרות, להשגת גבהים שונים של הכדורית, בהטיית משטח ההרצה בשיפועים שונים.

המתקן ממחיש את טיבהּ של התנגשות אלסטית מרכזית בין שתי כדוריות פלדה זהות ובין כדורית פלדה לכדורית זכוכית, באשר לאנרגיה המועברת מכדורית תוקפת בהתנגשות לכדורית הנתקפת.