J2559.gif

מערכת פוטואלקטרית מלאה

מק"ט: 664.
קטגוריה: .

תדריך -לחץ להורדה

מערכת מובנית לניסויי פוטואלקטריות, להמחשת השפעתם של מתח האצה ושל מתח עצירה על עוצמת הזרם הפוטואלקטרי במעגל הזרימה.

בבניית גרף של תלות מתח העצירה בתדר הקרינה, ניתן למצוא את הקבוע של פלנק, ואת פונקצית העבודה (אנרגיית הקשר) של הקתודה הפולטת. גם תדר הסף נחשף באמצעות קשר זה.

המכשיר מדוייק, השגיאה היחסית קטנה.