makor1.jpg

מקור אור 12 וולט, הלוגן, 55 ווט(סדרת פרימיום)

מק"ט: 444468.
קטגוריה: .

מקור האור הוא מרכיב במערכת הרכבה לניסויי פוטו-אלקטריות.

המערכת מורכבת מרכיביה (מק"ט: 444471,444470, 444468, 444469, 670)  לניסויי פוטואלקטריות, להמחשת השפעתם של מתח האצה ושל מתח עצירה על עוצמת הזרם הפוטואלקטרי במעגל הזרימה.

בבניית גרף של תלות מתח העצירה בתדר הקרינה, ניתן למצוא את הקבוע של פלנק, ואת פונקצית העבודה (אנרגיית הקשר) של הקתודה הפולטת. גם תדר הסף נחשף באמצעות קשר זה.

ההרכב מדוייק, השגיאה היחסית קטנה.