18012.jpg

מתקן השראה אלקטרומגנטית

מק"ט: 18012.
קטגוריה: .

כווץ את הקפיץ העליון והנח למגנט לבצע תנודות. שים לב לקריאת מד הזרם ולמחט המגנטית.

עם הכנסת המגנט לסליל המטענים בסליל מתחילים לנוע ונוצר זרם חשמלי שאת עוצמתו ניתן לקרוא בעזרת מד הזרם.

הזרם החשמלי יוצר השפעה מגנטית הגורמת לסטיית המחט המגנטית.