1872.jpg

מתקן למדידת לחץ בנוזל

מק"ט: 1872.
קטגוריה: .

במתקן זה ניתן להוכיח שתי תכונות של לחץ הידרוסטטי בנוזל: האחת – הלחץ ההידרוסטטי בנוזל תלוי בעומקהּ של נקודת המדידה מתחת לרמת פני הנוזל; השנייה – הלחץ בנוזל פועל בעוצמה שווה בכל הכיוונים (חוק על-שם פסקל).

לחלק התחתון של המתקן מחברים בלונית, מצד אחד, ומהצד השני את הצינורית. מטבילים את המתקן בנוזל (רצוי במים), מקבעים אותו לדופן הכלי, וממלאים את הצינורית, ודרכה את הבלונית במים, עד שרמת המים בצינורית תהא כְּרָמַת המים בכלי, והבלונית מלאה גם היא.

בהרמת המתקן ובהורדתו לעומק המים, תרד ותעלה רמת המים בצינורית ותשתווה לרמת המים בכלי.

ניתן לסובב את החלק התחתון של המתקן באמצעות הגלגלת שבקצהו האחר, ולהיווכח שהלחץ בנקודת המדידה שווה בכל הכיוונים סביב נקודת המדידה.