18017.jpg

מתקן מאזניים להבנת איזון מומנטים (פרק מדע)

מק"ט: 18017.
קטגוריה: .

מתקן להבנת שיווי משקל באופן מתמטי המבוסס על עיקרון המאזניים.

המתקן בנוי בצורת מאזניים בעלי מספר כפות הממוקמים במיקומים שווים

בשני צדדיו. ניתן למקם משקולות בכל אחת מהכפות ולהגיע לאיזון בשתי דרכים:

האחת בשוויון המשקולות ובמיקום שווה מהמרכז והשנייה על ידי הנחת מספר

משקולות שונה ומיקום שונה בכל צד.