18016.jpg

מתקן תותח כדורים באמצעות לחץ (פרק מדע)

מק"ט: 18016.
קטגוריה: .

הילדים מסובבים את הידית וטוענים את המיכל באוויר דחוס. לוחצים על דוושה רגלית ויוצרים בכך לחץ אויר בתוך צינור הניתן לצידוד. מתוך צינור זה נפלטת בלחץ מבחנת פלסטיק. על הילדים לכוון את צינור האוויר כך שהכדור יעבור דרך כמה שיותר סלים. (חשוב לציין שהמתקן לא מסוכן ועוצמת המבחנה קלה).

מידות: אורך המתקן  400 ס"מ.

רוחב המתקן 150 ס"מ.