עגלת כנף
עגלת עכף2

עגלת מניפה

מק"ט: 12493.
קטגוריות: , .

העגלה ומרכיביה: השבשבת והמניפה, מהווים מערכת סגורה, באין כוחות חיצוניים הפועלים עליה בציר האופקי.

נציב את המניפה במישור התנועה של העגלה, ונפעיל את השבשבת. העגלה תצא לדרכה במגמה ההפוכה למגמת תנועת האוויר מהמניפה. המערכת הסגורה, ללא מתקף חיצוני, יצרה מתוכה תנע של אוויר למגמה אחת, והעגלה תנוע במגמה הפוכה, תייצר כך תנע הפוך, כך שבכל רגע ורגע יתאפס התנע של המערכת, כפי שהיה טרם הפעלת המניפה.

באם נציב את המניפה במאונך למגמת תנועת האוויר מהמניפה, העגלה תישאר לעמוד במקומה; תנע האוויר נבלם על-ידי המניפה ונותר במערכת, כך שאין שינוי בתנע המערכת, והעגלה תישאר על-עומדהּ.

הטיית המניפה בזוויות שונות, תביא למהירויות שונות של תנועת העגלה, משום שתנעים בשיעורים משתנים ייפלטו מהמערכת.