קלורימטר כולל נגד חשמלי ובוחש

מק"ט: 102.
קטגוריה: .

הקלורימטר מיועד לניסויי המרת אנרגיה חשמלית לאנרגייה חומנית.

האנרגיה החשמלית נבראת בנגד. שיעורה יימדד באמצעות וולטמטר, אמפרמטר ושעון עצר (אינם נכללים במק"ט).

שיעורה של האנרגיה, המועברת למיכל ולנוזל שבו, יימדד באמצעות טרמומטר (לא כלול במק"ט) בידיעת מסות הכלי והנוזל שבו, ובידיעת חומם הסיגולי.

להורדת תדריך לחץ כאן