foto.jpg

שפופרת פוטואלקטרית +סט פילטרים (סדרת פרימיום)

מק"ט: 444471.
קטגוריה: .

השפופרת היא החלק העיקרי של מערכת לניסוי בפוטו-אלקטריות.

מערכת מורכבת מרכיביה (מק"ט: 444471,444470, 444468, 444469, 670)  לניסויי פוטואלקטריות, להמחשת השפעתם של מתח האצה ושל מתח עצירה על עוצמת הזרם הפוטואלקטרי במעגל הזרימה.

בבניית גרף של תלות מתח העצירה בתדר הקרינה, ניתן למצוא את הקבוע של פלנק, ואת פונקצית העבודה (אנרגיית הקשר) של הקתודה הפולטת. גם תדר הסף נחשף באמצעות קשר זה.

ההרכב מדוייק, השגיאה היחסית קטנה.