20140326_111100

תמסורת

מק"ט: 1368.
קטגוריה: .

המערכת ממחישה את עקרון התמסורת.

ניתן לבדוק שיחס מספר סיבובי הגלגלים כיחס ההפוך שבין מספר השיניים שבכל גלגל.

ניתן לחוש באצבעות היד את  הכוח ההיקפי בסיבוב גלגל הכניסה, מחד, ובלימת גלגל היציאה, מאידך, ולקשור יחסי תחושות כוח אלה למספר השיניים השונה שבכל גלגל.