Author - עוזי

כדי להזמין ציוד מדעי מחברת ש.רובינשטיין באמצעות מערכת גפ”ן יש להיכנס לקישור הבא: https://apps4.education.gov.il/gapnet/mosdot/bchirat-maanim   תהליך ההזמנה: 1. יש להיכנס למערכת באמצעות סיסמה או ת.ז   2. יש ללחוץ על “סל תשתיות בית ספריות“   3א. במידה והתשלום יתבצע דרך הרשות המקומית יש ללחוץ על “הצטיידות מעבדות מדעים בבתי ספר“  למלות את סכום הצעת המחיר כולל מע”מ ללחוץ על “עדכון עגלה” ולצאת לתפריט הראשי.   לאחר מכן יש ללחוץ על “שליחה לאישור” בצד שמאל.   במידה ותצטרכו את מספר הח.פ. של חברת ש.רובינשטיין המספר הינו  511598229 לאחר ההזמנה יש להעביר את הצעת המחיר למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית והוא ירכוש עבורכם [...]

Read more...